Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden en een privacy statement van C & S Entertainment van toepassing.

C & S Entertainment en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website, of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. C & S Entertainment is niet aansprakelijk voor die onderdelen van de website waarop haar gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn. C & S Entertainment is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van de website en/of betrekking hebben op de prijsvraag. De informatie op deze website is met de grootste zorg geplaatst, maar A Film geeft geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid en het up to date zijn van de informatie op deze website.

C & S Entertainment en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie in deze website of enige hieraan gelinkte site.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website- behoren toe aan C & S Entertainment en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alvorens deze website te kunnen bezoeken dient u de gebruiksvoorwaarden alsmede het privacybeleid akkoord te bevinden. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten, aanbiedingen die worden gedaan en diensten die worden aangeboden op deze website. Indien u een exemplaar van een van beide per post wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail met uw postadres naar info@censentertainment.nl.

Door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid als akkoord aan te vinken verklaart u de gebruiksvoorwaarden expliciet van toepassing en geeft u toestemming voor de gegevensverwerking zoals bedoeld in het privacy statement. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid kunt u geen gebruik maken van deze website.